ACCUEIL
PATRIMONIUM EN TRADITIES
LA LEGENDE DE SAINT GEORGES
BOUSBECQUE
UN PEU D’HISTOIRE...
LA CONFRÉRIE SAINT GEORGES
L’ARBALÈTE DE LA CONFRÉRIE
LE TIR
L’ORGANISATION DES TIRS
1715 – 2015
3 siècles d'histoire
PHOTOS ET REPORTAGES
MOTS ET EXPRESSIONS
POUR NOUS CONTACTER ...

AGENDA & RESULTATS

LIENS
PATRIMONIUM EN TRADITIESDe Gilde van de kruisboogschutters van St Georges werd na het verdwijnen van de zustergildes en na de eerste wereldoorlog de enige

Instandhouder van de traditie van de schutterswedstrijden met historische kruisbogen in de Leievallei

De statuten van de gilde gaan terug tot in 1715 enhaar gewoontes zijn bijna 3 eeuwen ongewijzigd gebleven. Op dit ogenbliktelt ze 17 kruisboogschutters voor wie kameraadschap, vriendschap en verdraagzaamheid de hoekstenen vormen van de duurzaamheid van de kruisboogschutterstradities van Bousbecque.

Volstrekte politieke, filosofische en godsdienstige neutraliteit zijn absolute vereisten. Zijn is een bestanddeel van het Culturee Patrimonium zowel op "immaterieel" vlak door de historische "tradities", "woorden" en "uitdrukkingen" op he schietterrein in ere te houden, evenals op "materieel" vlak door de eeuwenoude schiettuigen te ondrehouden et gebruiksklaar te bewaren.Door zijn eed verbindt ieder medelid zich ertoe zijn voorouders en hun nalatenschap te eerbiedigen door:

    - De voorvaderlijke tradities van de gildes, eedverklaringen en broederschappen voort te zetten

    - De feesten en vriendschappelijke bijeenkomsten met gildeleden uit andre gewesten en landen bij te wonen,

    - De schutterij met historische kruisbogen via petershap aan te moedigen

    - De broederschap, verdraagzaamheid en burgerzin onder de leden te onderhouden

    - In de mate van het mogelijke elk voorwerp of wapen dat een rechtstreekse band met de geschiedenis van de kruisboog

      in on gewest heeft voor historische of culturele  doeleinden te sporen.Sommingen van onze medeleden stellen vandaag de brijdragen en kwaliteit van hun intellectuele of handenarbeid in hun specialisatiegebied ter beschikking van de groep. Externe vrijwilligers, experten in meubel en zadelmakerij staan ons ook bij in het gemeenschappelijk streven naar het behoud van ons patrimonium. Wij houden eraan deze mensen officieel te danken voor hun steun, want zonder hen zou de bloei van de gilde in het gedrang kunnen komen en zou ze har principes maar moeilijk kunnen vrijwaren.Geachte gildebroeders, geachte bezoekers, wij nodingen u uit op deze site de bijzonderheden van de Gilde van St Georges te Bousbecque te ontdekken. Mocht u bijkomende inlichtingen wensen of ons willen ontmoeten op het schietterrein te Bousbecque, neem dan contact op met ons

Veel leesgenot !Onze Raad 2015/2016  
Sébastien Vandebeulque 17 Rue Léon Six 59166 Bousbecque 06 71 08 03 62  Voorzitter
Olivier Delannoy 44 Rue Léon Six 59166 Bousbecque Penningmeester
Sébastien Marcy 17 rue auguste renoir 59166 Bousbecque 06 76 41 26 26  Secretaris
Léon Dominique Vuylsteke 57 Rue St Joseph 59166 Bousbecque Ondervoorzitter
  Alain Desreumaux  22 rue de linselles 59166 bousbecque Erevoorzitter
PhotoOM ONZE BLOEI TE VERZEKEREN EN ONZE SCHUTTERIJTRADITIE IN STAND TE HOUDEN ZOEKEN WIJ PERMANENT NAAR HISTORISCHE KRUISBOGEN INDIEN U EIGENAAR BENT VAN EEN KRUISBOOG MET DEZELFDE KENMERKEN ALS DE ONZE NODIGEN WIJ U UIT TE TREDEN TOT ONZE GILDE ZOALS DE TRADITIE DAT WIL OF ONS DE KRUISBOGEN UIT TE LENEN OM ZE TERUG IN STAAT EN IN GEBRUIK TE STELLEN GELIEVE HIERVOOR CONTACT OP TE NEMEN MET ONZE VOORSITTER 06 71 08 03 62Haut de la page